Poloměry zaoblení

Poloměry zaoblení jsou extrémně důležité, ale konstruktéři komponent je často přehlížejí.

Tipy pro tvarové lití pro zaoblení a poloměry

• Aby se předešlo vysokým koncentracím napětí v součásti a matrici, musí být na všech vnitřních a vnějších hranách součásti použity zaoblení odpovídající velikosti.
• Výjimkou z tohoto pravidla je místo, kde prvek dosedne na dělicí čáru nástroje
• Důležitým aspektem poloměrů zaoblení je to, že napomáhá plnění součásti matrice
• Pokud jde o konstrukční části, existuje optimální velikost zaoblení
• Ačkoli zvětšení velikosti poloměrů zaoblení obecně sníží koncentraci napětí ve spodní části žebra, nakonec hmota materiálu přidaná zaoblením způsobí smršťovací pórovitost v této oblasti
• Návrháři by si také měli uvědomit, že zaoblení aplikovaná kolmo na dělicí čáru nástroje vyžadují úkos


Čas odeslání: 30. srpna 2022